PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Profil działalności :

–  analiza dokumentacji ksiÄ™gowej
–  analiza dokumentacji prawnej
–  ksiÄ™gowość dla spółek z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…
–  ksiÄ™gowość dla spółek akcyjnych
–  przygotowanie pism do urzÄ™dów
–  zakÅ‚adanie spółek z ogranicznÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…
–  doradztwo podatkowe dla spółek z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… i spółek akcyjnych
–  doradztwo dla inwestorów